N
 

Info om EMG

Information om EMG og nerveledningsundersøgelse på  Neurofysiologisk Klinik – Sjælland

Velkommen til undersøgelse på Neurofysiologisk klinik - Sjælland!

Formål med undersøgelsen
Formålet med EMG og nerveledningsundersøgelse er at afklare funktionen i nerver og muskler, som led i et neurologisk undersøgelsesprogram. Undersøgelsen giver detaljerede oplysninger om eventuelt nedsat funktion i en eller flere nerver og muskler. I nogle tilfælde vil undersøgelsen ikke afdække årsagen til en funktionsforstyrrelse. I så fald kan der blive behov for andre undersøgelser.

Forberedelser før undersøgelsen
Du bedes oplyse på forhånd, hvis du har pacemaker, herunder hvilken type.
Sig til ved undersøgelsen, hvis du tager blodfortyndende medicin, da undersøgelsen ofte omfatter nålestik.
Undgå venligst at anvende cremer på huden på arme og ben samme dag, da
det giver dårlig hudkontakt.
Det vil være en fordel, hvis du møder i tøj, der let kan smøges op over knæ og
albuer.

Selve undersøgelsen tager 45-90 minutter
Undersøgelsen foregår på en briks. For at opnå et fyldestgørende resultat, kan en eller begge de nedenstående former for undersøgelser indgå. 

1. Nerveledningsundersøgelse: Her anbringes selvklæbende elektroder på huden. Nerverne stimuleres med små strømstød uden på huden.
Dette føles ofte lidt ubehageligt, men efterlader ingen ømhed. Der er ingen bivirkninger til denne del af undersøgelsen.
I nogle tilfælde udføres nerveledningsundersøgelse med anvendelse af nåle i stedet for elektroder på huden. Dette kan blandt andet være nødvendigt, hvis det er svært at få tilstrækkeligt tydelige signaler gennem huden. Nålene anbringes tæt på nerven, og i sjældne tilfælde kan der ske indstik i selve nerven, som regel uden væsentlige gener.
2. EMG (Muskelundersøgelse):Her undersøges muskelaktiviteten i hvile og under aktivitet flere steder i musklen. Det foregår ved nåleindstik i en eller flere muskler. Nålestik i muskler gør som regel kun en smule ondt, men indebærer dog en lille risiko for en mindre blodansamling i hud eller muskel og forbigående smerter.

Efter undersøgelsen:  Svaret på undersøgelsen tilsendes den læge, der her henvist dig. Det er denne læge, der vil drage konsekvenser af undersøgelsen, med hensyn til behandling og videre undersøgelser. Det er således også denne læge, der vil give nærmere information om hvad disse konsekvenser, af undersøgelsen er.

Svaret sendes desuden til din egen læge, med mindre du frabeder dig dette. Giv i så fald besked senest ved undersøgelsen.  Du er velkommen til selv at få en kopi af undersøgelsesrapporten, men den er skrevet på et sprog, der er henvendt til lægen.

Har du behov for at ændre tidspunktet for aftalen, kan du kontakte os på

E-mail: EMG@dadlnet.dk eller læg eventuelt besked på telefon: 2835 3920

Husk at give et telefonnummer eller en mailadresse hvor du kan kontaktes.

Med venlig hilsen
Martin Fabricius, overlæge dr.med.
Neurofysiologisk Klinik – Sjælland
Herlev Ringvej 2c, 1. sal til venstre                                  Handicapvenlig adgang
2730 Herlev
E-mail: EMG@dadlnet.dk                                 Hjemmeside: www.neurofysiolog.dk

Hvordan du finder klinikken (ligger IKKE på Herlev Hospital!):
Klinikken ligger lige ud til krydset Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej i samme bygning som Jyske Bank og Fitness World.  På 1.sal følges skiltningen til neurolog Troels Sørensen, som klinikken deler venteværelse med. Du behøver ikke melde din ankomst, da klinikken IKKE har egen sekretær i receptionen.

Parkering:
- Herlev Ringvej lige nord for krydset, på højre hånd (2 timer)
- Hyrdindestien, indkørsel fra Herlev Hovedgade. o tidsubegrænsede parkeringsområder for ”kunder til Herlev Ringvej 2C” - bemærk skiltning
Buslinjerne 145, 155, 161, 165, 167, 168, 300S, 330E og S-togs linjerne C og H har stoppesteder tæt på klinikken.

Vi vil gerne give dig den bedste undersøgelse, men alt kan forbedres
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os (helst på mail) hvis du har kommentarer til undersøgelsens forløb.  Vi kan også vejlede dig om klagemuligheder og erstatning.
Du har mulighed for at klage over adfærd, service og forløb samt tilsidesættelse af dine rettigheder som patient i forbindelse med undersøgelsen.
Nærmere information om dette kan fås fra Patientombuddet:www.patientombuddet.dk
Telefon: 72 28 66 00 (Telefontid dagligt 10-14), E-mail: pob@patientombuddet.dk
Klinikken er forsikret gennem Tryg for eventuelle erstatningssager.