N
 

Om os

Neurofysiologisk Klinik – Sjælland drives af
overlæge dr.med. Martin Fabricius, der udfører alle EMG-undersøgelser, mens nerveledningsundersøgelser også udføres af erfarne neurofysiologiassistenter.
Klinikken er i juli 2015 akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel.
 
Martin Fabricius er
 
• lægevidenskabelig kandidat fra 1985,
• speciallæge i Klinisk Neurofysiologi 2000,
• overlæge fra 2001, på  Rigshospitalet siden 2013
• formand for Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi 2006-10
• uddannet ved neurofysiologiske afdelinger
på Rigshospitalet og Glostrup Hospital
samt ved studieophold i Uppsala og Turku,
• aktiv i fagets udvikling herunder nye rutiner
i nerveledning.