N
 

Info nerveledning

Information om nerveledningsundersøgelse på Neurofysiologisk Klinik – Sjælland.

Velkommen til undersøgelse på Neurofysiologisk klinik - Sjælland!

 Formål med undersøgelsen
Formålet med denne nerveledningsundersøgelse er at afklare funktionen i et antal nerver, som led i et neurologisk undersøgelsesprogram. Undersøgelsen giver detaljerede oplysninger om eventuelt nedsat funktion i en række nerver.
I nogle tilfælde vil undersøgelsen ikke afdække årsagen til en funktionsforstyrrelse. I så fald kan der blive behov for andre undersøgelser.

Forberedelser før undersøgelsen
Du bedes være opmærksom på følgende:
Du bedes oplyse på forhånd om du har pacemaker, herunder hvilken type.
Undgå venligst at anvende cremer på huden på arme og ben samme dag, da
det giver dårlig hudkontakt.
Det vil være en fordel, hvis du møder i tøj, der let kan smøges op over knæ og
albuer.
 
Selve undersøgelsen:    Undersøgelsen tager 20-60 minutter.
Undersøgelsen foregår på en briks. Der anbringes selvklæbende elektroder på huden, over nerverne. Nerverne stimuleres med små strømstød uden på huden.
Dette føles ofte lidt ubehageligt, men efterlader ingen ømhed. Der er ingen bivirkninger til undersøgelsen.
 
Efter undersøgelsen
Svaret på undersøgelsen tilsendes den læge, der her henvist dig. Det er denne læge, der vil drage konsekvenser af undersøgelsen, med hensyn til behandling og videre undersøgelser. Det er således også denne læge, der vil give nærmere information om hvad disse konsekvenser, af undersøgelsen er.
Svaret sendes desuden til din egen læge, med mindre du frabeder dig dette. Giv i så fald besked senest ved undersøgelsen.  Du er velkommen til selv at få en kopi af undersøgelsesrapporten, men den er skrevet på et sprog, der er henvendt til lægen.

Har du behov for at ændre tidspunktet for aftalen, kan du kontakte os på
E-mail: EMG@dadlnet.dk
eller læg eventuelt besked på telefon: 2835 3920
Husk at give et telefonnummer eller en mailadresse hvor du kan kontaktes.
Med venlig hilsen
Martin Fabricius, overlæge dr.med.
Neurofysiologisk Klinik – Sjælland
Herlev Ringvej 2c, 1. sal til venstre                                  Handicapvenlig adgang
2730 Herlev
E-mail: EMG@dadlnet.dk                                 Hjemmeside: www.neurofysiolog.dk
 
Hvordan du finder klinikken (ligger IKKE på Herlev Hospital!):
Klinikken ligger lige ud til krydset Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej i samme bygning som Jyske Bank og Fitness World.  På 1.sal følges skiltningen til neurolog Troels Sørensen, som klinikken deler venteværelse med. Du behøver ikke melde din ankomst, da klinikken IKKE har egen sekretær i receptionen.

Parkering:
- Herlev Ringvej lige nord for krydset, på højre hånd (2 timer)
- Hyrdindestien, indkørsel fra Herlev Hovedgade. To tidsubegrænsede parkeringsområder for ”kunder til Herlev Ringvej 2C” - bemærk skiltning 
Buslinjerne 145, 155, 161, 165, 167, 168, 300S, 330E og S-togs linjerne C og H har stoppesteder tæt på klinikken.
 
Vi vil gerne give dig den bedste undersøgelse, men alt kan forbedres
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os (helst på mail) hvis du har kommentarer til undersøgelsens forløb.
Vi kan også vejlede dig om klagemuligheder og erstatning.
Du har mulighed for at klage over adfærd, service og forløb samt tilsidesættelse af dine rettigheder som patient i forbindelse med undersøgelsen.
Nærmere information om dette kan fås fra Patientombuddet:www.patientombuddet.dk
Telefon: 72 28 66 00 (Telefontid dagligt 10-14), E-mail: pob@patientombuddet.dk
Klinikken er forsikret gennem Tryg for eventuelle erstatningssager.