N
 

Virksomhedsgrundlag for Neurofysiologisk klinik Sjślland

Mission:
Neurofysiologisk klinik Sjælland er en diagnostisk klinik, der modtager patienter til flg. neurofysiologiske undersøgelser:
Nerveledningsundersøgelser
EMG

Klinikken har ikke behandlingsansvar for hele eller dele af patientforløbet, men bidrager udelukkende med afgrænsede neurofysiologiske undersøgelser. Resultater fra disse undersøgelser sendes herefter til henvisende læge, der varetager det videre forløb, samt til patientens egen læge.

Vision:
Klinikkens vision er at blive oplevet som en velkvalificeret og troværdig samarbejdspartner for såvel henvisende instanser som patienter, ved at:
Tilbyde neurofysiologiske undersøgelser af høj faglig kvalitet
Patienter der undersøges i klinikken føler sig trygge og oplever at være velinformeret om den relevante undersøgelse
Henvisende instanser har let adgang til henvisningskriterier
Henvisnede instanser modtager undersøgelsessvar inden for den aftalte tid

Strategi:
Klinikken søger at efterleve ovenstående mission og vision ved at:
Sikre at undersøgelser udføres efter den seneste evidens/praksis
At hjemmesiden opdateres jævnligt, samt Venteinfo.dk ift. ventetider
At patientinformationsmateriale revideres ved behov og som minimum hvert 2 år
Konsulenter tilknyttet klinikken har relevant uddannelse ift. den opgave de skal udføre
At patienter har mulighed for at give feed back til klinikken via hjemmesiden
Udførelse af patienttilfredshedsundersøgelse x 1 årligt

Ledelsesgrundlag
Neurofysiologisk klinik Sjælland ledes af direktør, speciallæge Martin Fabricius.
Martin Fabricius udgør ledelsen af klinikken, og er klinikkens speciallæge.
Personalet udgøres af:
Tre neurofysiologiassistenter, som fast tilknyttede konsulenter
En sekretær (medhjælpende hustru)

Drift og økonomistyring af klinikken
Driftsopgaver er fordelt på hhv. leder og sekretær på følgende måde:
Leder/speciallæge:
Modtagelse og visitation af henvisninger
Fastsættelse af kapacitet
Regulering af ventetidsopgørelse på Venteinfo.dk
Planlægning af aktivitetsdage
Fordeling af aktivitetsdage mellem konsulenterne
Kontakt til henvisende instanser ift. vedligeholdelse/udvikling af samarbejdsrelationer/aftaler

Sekretær:
Indkaldelse af patienter
Fremsendelse af indkaldelsesbrev inkl. patientinformation
Booking af patienter i booking system (Novax)
Akkrediteringskoordinator

Opgaver ift. økonomi varetages udelukkende af leder, herunder:
Lønninger
Husleje
Indbetaling af skat og lønsumsafgift
Udgifter til daglig drift (indkøb af materialer)
Apparaturindkøb og – vedligehold 

Årsregnskab gennemgås og godkendes af revisor Søren Myrup
 
Datasikkerhed
I klinikken forekommer tre typer dokumenter med personhenførbare data:
Henvisningen der modtages initialt
Et dataark med de konkrete målinger, samt en rapport med en tolkning af resultatet
Fakturaer

Opbevaring af disse personhenførbare data sker på følgende måde:
 
Henvisninger:
I klinikken i forbindelse med de konkrete undersøgelser
Mapper på lederens kontor
 
Dataark:
På EMG-maskinens harddisk (passwordbeskyttet)
 
Back up på en krypteret USB stik
Mapper på lederens kontor
 
Rapporter og fakturaer opbevares i:
Novax som hosting på firmaets server
Mapper på lederens kontor

Klinikkens PC befinder sig på lederens kontor. Kontoret holdes aflåst når det ikke bliver brugt.
Mapper opbevares i 10 år, hvorefter de makuleres.